Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN
  • Начало
  • Информация за компанията

ДСК Лизинг АД е учредено през месец април 2005 год. с акционери:

  • Банка ДСК ЕАД – 60% от капитала
  • Merkantil Bank Rt.. – 40% от капитала

Банка ДСК ЕАД

Банка ДСК ЕАД води началото си от 1951 г., когато е създадена като Държавна спестовна каса и единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. През януари 1999 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество (ЕАД) с държавно имущество и оттогава носи името "Банка ДСК". От октомври 2003 г. насам Банка ДСК отбелязва динамично развитие, след като с успешна приватизационна процедура неин едноличен собственик стана унгарската Банка ОТП. Тя е не само най-голямата банка в Унгария, но и една от най-големите, солидни и динамично развиващи се финансови групировки в цяла Централна и Източна Европа.

Банка ДСК е неоспорим лидер в банкирането на дребно с най-висок пазарен дял във всички сегменти на кредитирането за физически лица и домакинства. Същевременно значително нараства и обемът на корпоративният и бизнес.

Банка ДСК е "номер едно" и на пазара на депозитите с над ¼ пазарен дял общо от влоговете на населението и почти половината от спестяванията в левове. Тя разполага и с най-голямата клонова мрежа, покриваща цялата страна.

Merkantil Bank Rt

Merkantil Bank Rt. е лидер на лизинговия пазар в Унгария, и е сред водещите лизингови компании в Източна Европа. Основана през април 1988 г Merkantil Bank е първата банка в Унгария, която предлага лизинг на автомобили и до момента е водеща на този пазар.

Освен автомобили, Меркантил Банк финансира оборудване и недвижимо имущество. От 2004 г. банката предлага и услугата "поддържане на автопарк" за по-големи корпоративни клиенти.

ДСК Лизинг АД

ДСК Лизинг АД има двустепенна система за управление с Управителен съвет в състав: Михаил Комитски – Председател на УС и Главен изпълнителен директор, Борислав Матакиев – Изпълнителен директор, Костадин Караджов и Динчер Вели, и Надзорен съвет в състав Кристиян Шелмеци– Председател на НС, Иван Атев - член на НС, Золтан Тубой - член на НС.

През м. ноември 2005 г. ДСК Лизинг АД учреди 100% дъщерно дружество – ДСК Ауто Лизинг ЕООД, което е специализирано за лизинг на леки автомобили.

През м. март 2007 г. ДСК Лизинг АД учреди 100% дъщерно дружество – ДСК Лизинг Застрахователен Брокер ЕООД, което е специализирано в застрахователно посредничество при сключване на застраховки с водещите лицензирани застрахователни дружества в България.

През м. декември 2014 г. ДСК Лизинг АД учреди 100% дъщерно дружество – ДСК Оперативен Лизинг ЕООД, което е специализирано в предоставянето на оперативен лизинг на леки и товарни автомобили.

Управление

ДСК Лизинг АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление и ръководни органи в състав:

Управителен съвет

Михаил Комитски – Председател на УС и Главен изпълнителен директор

Борислав Матакиев – Изпълнителен директор

Костадин Караджов – Член на Управителния съвет

Динчер Вели - Член на Управителния съвет

Надзорен съвет

Кристиян Шелмеци– Председател на НС

Иван Атев - Член на НС

Золтан Тубой - Член на НС

Услуги предлагани от ДСК Лизинг