EN

Добре дошли в раздел Кариери на интернет страницата на ДСК Лизинг.

Тук Вие можете да се запознаете с възможностите за реализация/развитие, които дружеството предлага.

Като работодател ДСК Лизинг винаги се стреми да предлага и осигурява привлекателни условия за работа на всеки един от настоящите си и бъдещи служители. Присъединявайки се към екипа на ДСК Лизинг, вие ставате част от утвърдена лизингова компания, лидер по доверие.

"ДСК Лизинг Застрахователен брокер; EООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 175258072, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1303, бул. "Ал. Стамболийски" № 101. "ДСК Лизинг Застрахователен Брокер" ЕООД е създаден през 2007 г. и е вписан в публичния регистър по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за комисията за Финансов надзор. Дружеството е 100% собственост на "ДСК Лизинг АД", което е част от групата на "Банка ДСК" и от унгарската финансова група ОТП - най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групировки в Централна и Източна Европа. "ДСК Лизинг Застрахователен Брокер" ЕООД извършва цялостно застрахователно посредничество на своите клиенти. В работата си ние поддържаме дългогодишни взаимоотношения с водещите застрахователни дружества в България.

"ДСК Лизинг Застрахователен Брокер" ЕООД поради разширяване на дейността си търси да назначи квалифициран специалист за длъжността:


Специалист застраховане, гр. София

Основни функционални задължения:

 • Комплексно консултиране и обслужване на клиенти;
 • Продажба на застрахователни продукти;
 • Сключване, подновяване и администриране на застраховатлени договори;
 • Комуникация с клиенти, застрахователни компании и посредници;
 • Изготвяне на оферти;
 • Работа със специализиран софтуер;
 • Изготвяне на справки и отчети;

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Инициативност и комуникативност, лоялност;
 • Компютърна грамотност;
 • Над 1 год. трудов стаж във финансова институция или в застраховането.

"ДСК Лизинг Застрахователен Брокер" ЕООД предлага:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до:

30.04.2019 г.

Лице за контакт

Петя Шопова – Petya.Shopova@dskleasing.bg

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от "ДСК Лизинг Застрахователен Брокер" ЕООД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие "ДСК Лизинг Застрахователен Брокер" ЕООД да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на "ДСК Лизинг" АД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 (два) месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.