Централният офис в София на ДСК Лизинг вече е на нов адрес.
EN

Уважами клиенти,

централният офис в София на „ДСК Лизинг“ АД и неговите дъщерни дружества „ДСК Ауто Лизинг“ ЕООД, „ДСК Оперативен лизинг“ ЕООД и „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД, са на нов адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“, № 73, ет. 4. /сградата на „ЕКСПРЕСБАНК“ АД срещу централата на НОИ/.

Работното ни време остава същото(всеки делничен ден от 8:30 до 17:30 ч), както телефоните за контакт и електронните адреси. Повече инофрмация за това как да се свържете с нас и къде да ни намерите, ще откриете в секцията За контакт.

Уважами клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 17.06.2019 г. „ДСК Лизинг“ АД, „ДСК Ауто лизинг“ ЕООД, „ДСК Оперативен лизинг“ ЕООД и „ОТП Застрахователен брокер“ ЕООД, ще бъдат на нов адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“, № 73, ет. 4. /сградата на „ЕКСПРЕСБАНК“ АД/.

Телефоните за контакт и електронните адреси, посочени в сайта на дружеството www.dskleasing.bg остават непроменени.

Ще се радваме да Ви посрещнем в новия ни офис!

На 15 януари 2019 г., „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.

Това събитие бележи създаването на най-голямата и силна лизингова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса на интеграция между двете лизингови дружества, новата организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, ще бъде първа по брой обекти в клоновата мрежа и по размер на кредитния портфейл в България.

Във връзка с промяната на собствеността „Сосиете Жинерал Експрес банк“ АД промени наименованието си на „Експрес банк“ АД, а дъщерното й дружество „Сожелиз България“ на „ОТП Лизинг“ ЕООД. По време на интеграционния период „ДСК Лизинг“ АД и „ОТП Лизинг“ ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица, съответно клиентите на всяка от двете институции ще продължат да бъдат обслужвани както досега. В тази връзка всички клиенти на „ДСК Лизинг“ АД могат да се обръщат към Центъра за обслужване клиенти на номер 0700 18 181, а клиентите на „ОТП Лизинг“ ЕООД - на тел. 02/937 04 55.

Уверяваме Ви, че в бъдеще ще получавате навременна и точна информация от нас за основните моменти, свързани с придобиването и всякакви промени в двете дружества. Поемаме ангажимент процесът на интеграция да протича плавно и удобно за Вас, нашите уважавани клиенти.

Повече информация за придобиването и интеграцията на двете банки и дъщерните им дружества може да намерите тук.

Благодарим Ви, че сте наш клиент! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания.

От 25 май 2018 г., във всички държави – членки на Европейския съюз ще бъдат прилагани нови правила за защита на личните данни, съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Във връзка с предстоящата промяна, дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД уведомяват своите клиенти физически лица – лизингополучатели, законни представители на лизингополучатели, лица, предоставили обезпечения по договори за лизинг, доставчици и други за влизането в сила на изменение на Общите условия на дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД към договорите за финансов лизинг на ППС сключени с физически лица. Повече информация за събирането, обработката и срока на съхранение на предоставяните лични даннни може да прочетете тук.

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че ДСК Лизинг откри офис и в град Велико Търново.

Новият офис се намира на адрес гр. В.Търново ул. Цанко Церковски № 9. С това компанията продължава успешно плана си за изграждане на структура от регионални офиси на територията на цялата страна. С тези си действия ние успешно затвърждаваме целта си да доближим компанията още повече до своите клиенти и да повишам нивото на предоставяните им услуги.