EN

На 15 януари 2019 г., „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.

Това събитие бележи създаването на най-голямата и силна лизингова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса на интеграция между двете лизингови дружества, новата организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, ще бъде първа по брой обекти в клоновата мрежа и по размер на кредитния портфейл в България.

Във връзка с промяната на собствеността „Сосиете Жинерал Експрес банк“ АД промени наименованието си на „Експрес банк“ АД, а дъщерното й дружество „Сожелиз България“ на „ОТП Лизинг“ ЕООД. По време на интеграционния период „ДСК Лизинг“ АД и „ОТП Лизинг“ ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица, съответно клиентите на всяка от двете институции ще продължат да бъдат обслужвани както досега. В тази връзка всички клиенти на „ДСК Лизинг“ АД могат да се обръщат към Центъра за обслужване клиенти на номер 0700 18 181, а клиентите на „ОТП Лизинг“ ЕООД - на тел. 02/937 04 55.

Уверяваме Ви, че в бъдеще ще получавате навременна и точна информация от нас за основните моменти, свързани с придобиването и всякакви промени в двете дружества. Поемаме ангажимент процесът на интеграция да протича плавно и удобно за Вас, нашите уважавани клиенти.

Повече информация за придобиването и интеграцията на двете банки и дъщерните им дружества може да намерите тук.

Благодарим Ви, че сте наш клиент! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания.

От 25 май 2018 г., във всички държави – членки на Европейския съюз ще бъдат прилагани нови правила за защита на личните данни, съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Във връзка с предстоящата промяна, дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД уведомяват своите клиенти физически лица – лизингополучатели, законни представители на лизингополучатели, лица, предоставили обезпечения по договори за лизинг, доставчици и други за влизането в сила на изменение на Общите условия на дружествата от групата на "ДСК Лизинг" АД към договорите за финансов лизинг на ППС сключени с физически лица. Повече информация за събирането, обработката и срока на съхранение на предоставяните лични даннни може да прочетете тук.

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че ДСК Лизинг откри офис и в град Велико Търново.

Новият офис се намира на адрес гр. В.Търново ул. Цанко Церковски № 9. С това компанията продължава успешно плана си за изграждане на структура от регионални офиси на територията на цялата страна. С тези си действия ние успешно затвърждаваме целта си да доближим компанията още повече до своите клиенти и да повишам нивото на предоставяните им услуги.

Якуб Баран и Диана Енчева сензационно спечелиха 10-я юбилеен международен турнир по спортни танци Olymp Cup,който се проведе на 22, 23 и 24 Април 2016 г. в Крокус Експо Център в град Москва.

Това е първата Българска двойка която печели две първи места на турнир в Руската столица в категория юноши старша възраст! Танцовата двойка от клуб по спортни танци "Импулс Тийм" - гр. Велинград се състезаваше с над 90 танцови двойки от над 10 страни!

В рамките на международния турнир Мирослав Бозев и Габриела Навякова от същия клуб спечелиха още две първи места в категория "Деца до 11 г."

Двойките благодарят за добрата подготовка на своите треньори, а на ДСК Лизинг АД за подкрепата и възможността да представляват страната на такъв престижен турнир.
pic 1 pic 2 pic 3 pic 4
pic 5
Уважаеми Клиенти,

Във връзка с приетия нов Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г., Ви уведомяваме, че на основание чл. 384, ал. 1 от Кодекса, е необходимо лизингополучателите по договори за финансов лизинг да предоставят на лизингодателя предварително писмено съгласие по условията на застрахователните договори относно лизинговото имущество, както при първоначалното им сключване, така и при всяко последващо подновяване.

За Ваше улеснение сме предвидили следните варианти за предоставяне на съгласие, от които можете да изберете най-удобния за Вас:
  • Чрез ежегодно предоставяне на декларация-съгласие (физически лица, юридически лица) по образец за конкретните условия на всеки застрахователен договор;
  • Чрез предоставяне на нотариално заверено пълномощно (физически лица, юридически лица) по образец, с което лизингополучателят упълномощава лизингодателя за срока на договора за лизинг или за определен по-кратък срок, да сключва застрахователните договори и да изразява съгласие по условията им;
  • Чрез сключване на договор за поръчка с лизингодателя за целия срок на договора за лизинг, с който лизингополучателят възлага на лизингодателя да сключва застрахователните договори и да изразява съгласие по условията им.
Също така, лизинговото дружество вече предлага и сключването на дългосрочни застраховки ГО и КАСКО до изтичане срока на лизинговия договор, от които можете да се възползвате.

За повече информация относно начините и конкретните срокове за предоставяне на съгласие по всеки договор можете да се свържете с нас на тел. 02/810 05 23; 02/810 05 12; 02/810 05 22 или по електронната поща: auto@dskleasing.bg